Netwerkbijeenkomst voor bestuurders van verenigingen (12 januari 2023)

75,00 excl. btw

Een vereniging kan zoveel meer zijn dan alleen een vereniging

Laten wij een frisse start maken in 2023 en het belang en doel van de vereniging onder de loep nemen. Hiervoor organiseert S. Holtkamp een bestuurdersdiner om op een ongedwongen manier van gedachten te wisselen over de belangrijke maatschappelijk waarde van de vereniging. 
Om de discussie op gang te brengen en om extra inspiratie te krijgen, vertellen Job van Eunen van ‘De gelukkige vereniging’ en Bas Bruijn van ‘De relevante vereniging’, op hun eigen enthousiaste manier over hun kijk op de vereniging en delen zij hun ervaringen.

Datum: donderdag 12 januari 2023
Adres: 1e regimentsdok 16
Plaats: Nieuwegein
Kosten: €75,- (excl. BTW)

Categorie:

Beschrijving

Programma:

16.30 Inloop
17.00  welkom
17.10 sessie De gelukkige vereniging –  Job van Eunen
17.45 diner
18.30 sessie De relevante vereniging  – David ten Hove/ Bas Bruijn
19.00 borrel 

De gelukkige vereniging
Job van Eunen: “Om onze verenigingsfilosofie uit te leggen moeten we beginnen bij het individu. Voor ons is duidelijk dat gelukkig zijn het hoogste goed is om succesvol te zijn. Succesvoller dan gelukkig kun je niet worden. Met ‘De Gelukkige Vereniging’ gaan we uit van de talenten van de leden in een omgeving waar ze zich sociaal veilig voelen, waar een duidelijke identiteit aanwezig is en waarnaar wordt gehandeld.’

De relevante vereniging
Bas Bruijn: “Wat is eigenlijk de maatschappelijke relevantie van sport? Is dat een plaats geven aan hobby en ontspanning voor groepen die nauwelijks aan bewegen toekomen? Of is die rol maatschappelijk veel belangrijker? Sport is, wellicht veel meer dan we beseffen, een middel om brede maatschappelijke competenties te ontwikkelen. De sportvereniging is bij uitstek geschikt om te dienen als verlengstuk van ons onderwijssysteem.”

Lees verder voor meer informatie over de visie van Job van Eunen en Bas Bruijn op de website

De gelukkige vereniging (Job van Eunen)

‘Het geheim van trotse leden’

Denk je eens in… Een vereniging waar alle leden zich gedragen als trotse eigenaar in plaats van kritische consument. Job van Eunen zal voor alle jonge en nieuwe bestuursleden van basketbalverenigingen een inspiratiesessie geven op zijn eigen energieke wijze.

Hierbij staat de route van werken vanuit geluk centraal. Dit alles vanuit de hoofdvraag: Kan je succesvoller zijn dan gelukkig?

Er staan vier vragen centraal:

  1. Van wie is de vereniging eigenlijk?
  2. Hoe belangrijk is sociale veiligheid binnen de vereniging?
  3. Wie zijn we als vereniging en vanuit welke kernwaarden handelen we?
  4. Wat is onze verenigingstalent en welke individuele talenten hebben de leden?

Het verhaal van Job, met ruimte voor vragen en interactie, laat je op een hele andere manier kijken naar jezelf, jouw vereniging en de organisatie.

HC Naarden en ‘De Relevante Vereniging’

Sport als middel voor brede competentieontwikkeling

Bas Bruin kan er úren over vertellen: hoezeer in zijn ogen de sport een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van maatschappelijke competenties. Hoe je sport als middel daarvoor in kunt zetten en jongeren kunt helpen te leren keuzes te maken. 

“Want daar gaat het om, om keuzes maken”, zegt Bruin, nu sinds twee jaar als algemeen technisch manager in dienst bij Hockey Club Naarden. “Dat moeten we weer centraal stellen: dat de sporter leert om snel zelf de juiste keuzes te maken. Je kan op twee manieren naar de sport kijken, de sport als doel op zichzelf of als middel om maatschappelijke vaardigheden te leren. Een wedstrijd is, zonder te willen generaliseren, meer en meer verworden tot het uitvoeren van opdrachten, waarbij handelen op basis van eigen waarneming naar de achtergrond is geraakt. De grote uitval in de sport zou te maken kunnen hebben met deze benadering. Onderwijs, en dus ook sportonderwijs zou moeten gaan over experimenteren, moed en durf, inspiratie en compassie. Sport ís onderwijs, het kan over veel meer gaan dan alleen leren bewegen. Het is tijd voor een nieuwe sportcultuur, waarbij we verder kijken dan alleen de vaardigheden en gaan kijken naar bredere competenties.”

Chatten
1
Waar kan ik je mee helpen?
Waar kan ik je vandaag mee helpen?