3.6 Organiseren ouderbijeenkomst

Organiseren van een ouderbijeenkomst

Het organiseren van een ouderbijeenkomst kan op verschillende momenten in het jaar georganiseerd worden en met verschillende doelen. Dit kan zijn dat je een bijeenkomst organiseert om de ouders te informeren over het komende seizoen, het kan ook dat je een kijk training organiseert waarbij de student de ouders informeert over de voortgang van hun kind of misschien wel een ouder training waarbij de ouder een training met hun kind meedoet.

De student kan en mag te allen tijde zijn idee voor deze PVB voorleggen aan de coach. Deze kan meedenken en aangeven wat wel en niet de mogelijkheden zijn. Er moet altijd een thema verbonden zijn aan de ouderbijeenkomst.

Deze PVB bestaat uit het volgende:

 • 3.6.1 Student bereidt de bijeenkomst voor aan de hand van een draaiboek/ stappenplan en overlegt deze met zijn praktijkbegeleider.
 • 3.6.2 Student communiceert met de ouders, stuurt deze een uitnodiging met het thema en evt de agenda.
 • 3.6.3 Student voert de bijeenkomst uit en evalueert deze.

Na deze PVB kan de student een ouderbijeenkomst organiseren, kan deze gestructureerd laten verlopen, kan inspelen op onverwachte situaties en kan een bijeenkomst evalueren.

De student heeft kennis van:

 • Verschillende soorten ouderbijeenkomsten
 • Het verloop van ouderbijeenkomsten
 • De noodzaak om ouders te betrekken bij de vereniging en de voortgang van hun kind.
 • Het maken van een planning van ouderbijeenkomsten.
 • Evalueren van een ouderbijeenkomst

Op de online academy worden de modules; planning & organisatie en communicatie aangeboden,
die de student bij deze PVB in de praktijk kan brengen.

Dit wordt getoetst door:

 • Stappenplan/ draaiboek
 • Uitnodiging
 • Evaluatieformulieren student en praktijkbegeleider
 • Online toetsvragen direct na de theorie
 • Online theorie eindtoets

 

STAGEOPDRACHT

 • De student bereidt en plant een ouderbijeenkomst aan de hand van een stappenplan/draaiboek.
  Op onze online academy is een voorbeeld te vinden die gebruikt mag en kan worden. Een eigen exemplaar is uiteraard ook goed. Hierin moeten zeker de volgende items terugkomen:
 • Wie, wat, waar
 • Thema
 • Doel
 • De student stuurt de ouders een uitnodiging met daarin de volgende punten:
 • Wanneer en tijd
 • Thema en doel
 • Evt agendapunten
 • Evaluatie student
 • Evaluatie praktijkbegeleider

Alle documenten die nodig zijn, zijn terug te vinden zijn op onze online academy.

Downloads:

Chatten
1
Waar kan ik je mee helpen?
Waar kan ik je vandaag mee helpen?